Zahrada ve svahu

Zahrady ležících ve svahu mají výhody i nevýhody. Svah nabízí mnohem rozmanitější uspořádání a zajímavější vzhled. Úprava terénu je složitější a jde o značně problematickou a často drahou záležitost.

Než začneme s úpravou terénu

Před úpravou terénu je třeba rozlišit míru výškových rozdílů zahrady. Pokud jde o menší nerovnost, lze využít pro úpravu terénu terénní modelace a vytvořit táhlé, plynule se zdvihající vlny neomezující pohyb při úpravě travnaté plochy. Oproti rovinám jsou pak větší pozemky mnohem působivější a členitější. Jde tak terén rozdělit do oddělených zákoutí. Zkuste si vytvořit třeba krb nebo zahradní jezírko, kamenné zídky a terasy. Postup spočívá v přemístění a navršení přebytečné zeminy na jedno místo, kde ji zahladíte do pěkných a pravidelných vln.

Zdroj: uknlaworta.info

Velké převýšení

Spádovitý pozemek s několikametrovým převýšením je nutné rozčlenit do vybudovaného systému teras, zídek a skalky. Hrozí zde riziko, že nezpevněný svah neodolá erozi, začne se sesouvat a dešťová voda začne stékat pod svah, kde vzniknou tak nežádoucí ložiska. Proto je mnohem jednodušší upravit svah za pomoci skalky, bez jakéhokoliv složitého členění svahu na terasy. Větší kameny, které je třeba zasadit alespoň z 1/3 své výšky do země, dobře zajistí svah proti sesouvání. Kobercové trvalky a pokryvné rostliny brzy vytvoří krásné a kompaktní barevné plochy, které následně zabrání stékání vody dolů.

zahrada ve svahu

Terasy, opěrné zdi a suché zídky

Prudší svahy je nutné rozdělit pomocí opěrných zdí hned na několik teras. Způsob úpravy je více náročný a namáhavý, ale určitě se vám vyplatí. Zakládání teras spočívá v přemístění půdy a následném vytvoření základů a opěrných zdí. Tyto opěrné zídky se mohou budovat na sucho, z volně uložených kamenů, které prokládáme zeminou, kam zasadíme skalničky, nebo je můžeme vyzdít. V tomto případě dejte skalničky zejména do popředí a do horní části. Výsadba má být nepravidelná a dobře kompozičně barevně sladěná. Opěrné zídky a skalky lze využít pro mírnější svahy. Jde-li o svahy prudší, vždy se nejprve poraďte s odborníkem.

zahrada ve svahu inspirace

jak vytvořit zahradu ve svahu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *