Jak dlouho kropit beton

Jestliže máte vybetonovanou plochu nebo základovou desku, je zapotřebí také dohlédnout na správné zrání betonu a betonovou plochu kropit, aby vám beton nepopraskal. Kropení je třeba provádět po dobu několika dní.

Proč je nutné beton kropit

Důležité je vědět, jak namíchat beton i jak jej následně ošetřovat. Kropení betonu je důležitého správné vysychání betonu. Při nadměrně rychlém vysychání, zejména v horkém nebo větrném počasí, by mohlo dojít ke vzniku nežádoucích trhlin a tím i ke snížení pevnosti konstrukce, což je třeba u základové desky zcela klíčové. Kropení ale není jediný způsob ošetření betonu proti vysychání.

Kropení betonu

Ošetření betonu proti nadměrnému vysychání musí začít ihned po betonáži. Množství vody ke kropení je dáno teplotou okolního vzduchu a obdobím, ve kterém betonujeme. V prvních 48 hodinách zrání betonu je kropení nejdůležitější. Po tuto dobu beton nesmí rychle vyschnout a musí zůstat vlhký.

Jak často a dlouho kropit beton

Četnost a délka kropení je závislá na počasí. Ideální je odstátá voda ze sudu, která se přibližuje teplotě okolního vzduchu. Příliš chladná voda může způsobit teplotní šok a na betonu vzniknou praskliny. Minimální délka ošetřování betonu je 12 hodin, běžně ale spíše 3 až 7 dní. Délku kropení ovlivní i tvar a velikost betonového prvku a může to být i 3 týdny. Také v zimě je doba kropení delší.

Specifikace provádění

Délku nezbytně nutného ošetřování udává specifikace provádění – odstavec 4.2.1 ČSN EN 13670 prostřednictvím stanovení ošetřovací třídy – odstavec 8.5 a F 8.5 ČSN EN 13670. Na základě dané třídy, teploty povrchu betonu a rychlosti vývoje pevnosti betonu se z tabulek F.1, F.2 a F.3 vždy odečte minimální doba, která je nutná pro ošetřování betonu.

Co dělat, když kropit beton nemůžete

Pokud není možné z jakéhokoliv důvodu beton kropit, přikryjte ho alespoň plachtou nebo geotextilií, případně fólií, abyste zabránili nadměrné rychlosti vysychání a rychlému odpařování vody. Plachtu nebo geotextilii předem namočte, abyste paradoxně nedosáhli opačného efektu a zakrytím betonu naopak vlhkost suchou plachtou neodsáli.

Betonáž v dešti

Pokud provádíte betonáž v deštivém počasí, musíte betonovanou plochu naopak před silným deštěm chránit zakrytím z důvodu, aby během práce nedocházelo k vyplavování cementu z povrchu betonu. To je důležité nejen při betonování základové desky, ale i u všech ostatních betonových ploch. Následuje natírání betonu. Než budete zdít první řadu nosného zdiva, základovou desku natřete penetrací a opatřete hydroizolací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *