Jak seřídit tlakový spínač na vodu?

Tlakový spínač na vodu zajišťuje automatické spínání a vypínání čerpadla v závislosti na tlaku kapaliny v systému. Používá se hlavně u domácích vodáren v kombinaci s tlakovou nádobou, která zajišťuje postupnou změnu a kompenzaci tlaku v celé soustavě. Jak jej vhodně seřídit?

Zapínací a vypínací tlak

Tlak, kdy tlakový spínač spouští čerpadlo, se nazývá zapínací tlak. Tlak, při kterém se čerpadlo vypne, je vypínací tlak. Oba jsou na tlakovém spínači přednastaveny z výroby a lze je mírně upravit.

Připojení tlakového spínače

Tlakový spínač je třeba připojit do systému co nejblíže tlakové nádobě a provést připojení elektrických kabelů. To však smí provádět pouze osoba s odpovídající kvalifikací. U domácích vodáren s ponorným čerpadlem se spínač připojuje přímo na tlakovou nádobu přes armaturu.

Tlakový spínač může být v systému připojen v jakémkoli místě mezi čerpadlem a prvním odběrným místem, tedy kohoutem. Doporučuje se však umístit ho co nejblíže tlakové nádobě. U domácích vodáren s ponorným čerpadlem se tlakový spínač připojuje přímo na tlakovou nádobu.

Jak připojit tlakový spínač

Pokud měníte starý spínač, odpojte čerpadlo od elektřiny, vypusťte ze systému vodu a odmontujte spínač. Nový spínač demontujte na horní části krytu spínače povolením černé plastové matky. Máme návod jak vypustit vodu z bojleru i tlakové nádoby. Poradíme vám také jak vyčistit vodovodní baterii.

Povolte kabelové průchodky a protáhněte kabely do spínače. Jeden kabel vede z čerpadla do spínače a druhý ze spínače do elektrické zásuvky. Kabely připojte na svorkovnici spínače. Do pozic “MOTOR” připojte kabel z čerpadla, do pozic “LINE” připojte napájecí kabel a do spodní pozice uzemňovací žíly kabelů. Upravte délku kabelu ve spínači a pro zafixování kabelů utáhněte kabelové průchodky.

Namontujte zpět kryt spínače a připojte tlakový spínač na pěticestnou armaturu. Pro převlečnou matici s vnitřním závitem o průměru 1/4″ zvolte protikus s vnějším závitem 1/4″ a těsněním. Pro čerpadla s třífázovým napětím 400V použijte univerzální tlakový spínač pro napětí 230V i 400V nebo pouze pro 230V. Zavodněte čerpadlo a připojením ke zdroji vyzkoušejte, zda funguje správně a je dostatečně utěsněn. Zapínací nebo vypínací tlak případně následně upravte.

Tlakové spínače mají minimální nastavitelný rozdíl mezi zapínacím a vypínacím tlakem 0,6 baru. Pokud je diferenciální matice příliš utažena, nelze zvyšovat zapínací tlak. Diferenciální matici je nutné nejprve úplně povolit, nastavit zapínací tlak a následně nastavit tlak vypínací.

Nastavení tlakového spínače

K přenastavení slouží nastavovací a diferenciální matice pod plastovým krytem spínače. Nejprve se nastavovací maticí nastaví zapínací tlak a potom se diferenciální maticí nastavuje vypínací tlak.

Odmontujte horní kryt tlakového spínače povolením plastové matky. Čerpadlo nechte zapojené a na kontrolním manometru sledujte, jak se zapínací a vypínací tlak mění.

Pro nastavení zapínacího tlaku otáčejte nastavovací maticí až do dosažení požadované hodnoty. Otáčením ve směru hodinových ručiček se zapínací tlak zvyšuje a proti směru se snižuje. Pro nastavení vypínacího tlaku stejně otáčejte diferenciální maticí až do dosažení požadované hodnoty. Pak namontujte zpět horní kryt tlakového spínače. Tepelné čerpadlo vám pomůže ušetřit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *