Jak poznat strom napadený kůrovcem

Neblaze známý a velmi obávaný brouk zvaný kůrovec drtí českou přírodu a likviduje stromy. I když se o této problematice hodně mluví, málokdo z nás pozná s jistotou, který strom je právě napadený. Velikost obávaného brouka netkví v tělesných mírách, ale v síle, kterou dokáže udeřit.  

Obávaný kůrovec

Kůrovci jsou drobní brouci o velikosti 1 až 9 mm, s hnědýmčerným zbarvením, s válcovitým či oválným tělem, velmi podobným broukům červotočovitým. Hlava kůrovce je kulovitá, vpředu uťatá krátkým noscem. Shora je často je zcela ukryta pod předním okrajem štítu. Maličký brouk dokáže na sebe strhnout pozornost, ohrozit život milionů stromů a zcela změnit ráz krajiny.

Jak poznat strom napadený kůrovcem

V těsné blízkosti kůrovcem napadeného stromu jsou rozsypané drobné pilinky připomínající sedlinu z kávy. Najdete je u paty stromu, u kořenů, na kůře, na pavučinkách i větvích. Při pokročilém napadení kůrovcem může mít vrstva hoblin i několik centimetrů. Strom je třeba skácet a zlikvidovat.

Kůrovci neboli lýkožrouti smrkoví se zavrtávají ve větší výšce. Lýkožrout severský napadá kmen v oblasti zelených větví, lýkožrout lesklý a lýkožrout menší napadá vrcholovou část koruny.

Všimnout si můžete i vstupních náletových závrtových otvorů spojených s drtinkami a roněním pryskyřice na větvích a kmeni. Při rojení nalétávají samci na stromy na rozhraní suchých a zelených větví kde hlodají snubní komůrku. Strom v důsledku oslabení suchem pryskyřici často neroní.

Jakmile zelené jehličí opadá a společně s kůrou změní barvu, je pozdě. Často je vidět i oklovaná kůra od datlovitých ptáků živících se dřevokazným hmyzem. Stromům napadeným při jarním rojení jehlice postupně žloutnou, během léta reznou a v listopadu opadávají. Pokud jsou napadeny další generací, jehlice jsou žluté do jara, pak reznou a opadnou do léta. Reznutí jehlic a opadávání kůry je známka pokročilého napadení. Nová generace brouků již vylétla a strom schne.

Možnost záchrany napadeného stromu kůrovcem

Jakmile je strom napadený, možnost jeho záchrany se rychle snižuje. Strom se musí co nejrychleji označit, pokácet a odvézt co nejdál od zbytku zdravého lesa. Jedině tak se zabrání šíření velmi obávané kůrovcové epidemie. Manipulaci se stromem, s kůrou, hoblinkami i samotným kůrovcem nechte vždy raději na odbornících. Váš neodborný zásah by mohl mít fatální následky v podobě rozšíření kůrovce na zbytek lesa a naprosté ztráty kontroly nad jeho všudypřítomným výskytem.

Povinnost kontroly lesních porostů ze zákona

Vyhledávání napadených stromů se provádí celý rok. Povinnost vyplývá z lesního zákona č. 289/1995 Sb. pro každého vlastníka lesa.

Feromony a feromonové lapače

Vůně a její vliv na chování živočichů, je dlouho známa. Čich je důležitý smysl, který v přírodě ovlivňuje mnoho procesů. Každý strom, který není v kondici, je oslabený a narušený, vysílá do okolí feromony, které jako první zachytí právě kůrovec a okamžitě reaguje. Podle intenzity vůně pozná, kolik zástupců jeho říše je třeba k likvidaci stromu. Dílo zkázy mu mohou překazit feromonové lapače, které je zachytí a lesníkům podají informace o tom, jak početné jsou v okolí kolonie kůrovce.

Nejčastější dotazy

Které porosty kontrolovat?

Pravidelně kontrolujte hlavně lokality s pravděpodobným výskytem:
Porostní stěny vzniklé loňskou těžbou kůrovcového dříví a vichřicí
Prořídlé porosty po probírce napadených stromů
Polomy po vichřici
Porosty v okolí skládek napadeného dřeva a kůrovcových souší
Porosty v okolí feromonových lapačů a lapáků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *