Mléčná voda v bazénu: Jak na řešení tohoto problému?            

Aby byla ve vašem bazénu průzračná a křišťálově čistá voda, je důležité vědět, jak se o ni starat. Poradíme vám, jak se zbavit zakalené a bělavě mléčné vody. Nyní vám vysvětlíme, co mléčnou vodu způsobuje a jak se jí jednou pro vždy zbavit.

Co mléčnou vodu způsobuje

Důvody, proč se z průzračné vody stane zakalená tekutina, jsou asi čtyři. Je to špatná hodnota pH, nedostatečně fungující písková filtrace kvůli krátkému filtračnímu času, nedostatku písku, jeho zanesení či stáří, anebo absence či předávkování vločkovače neboli flokulantu. Jak se s těmito potížemi poprat? K pravidelné údržbě vody v bazénu se dá použít i modrá skalice.

Podzemní Bazény Šulc

Nesprávná hodnota pH

Změřte v bazénové vodě hodnotu pH, tedy hodnotu vodíkového exponentu, který určuje, zda se kapalina chová jako kyselina či zásada. Ideální hodnota má být 6,8 až 7,6 pH. Doporučujeme udržovat pH na hodnotě 7 až 7,2. Pokud naměříte pH vyšší než 7,6, voda v bazénu je zásaditá. Hodnotu pH snížíte přípravkem pH mínus. Pokud je naopak pH méně než 6,8, přidejte přípravek pH plus.

Nedostatečně fungující písková filtrace

Pokud máte bazén na zahradě, jistě využíváte filtraci. Pískovou filtraci a její fungování pravidelně kontrolujte, alespoň 1x za měsíc. Zjistěte, zda písek nezačíná docházet, popřípadě, zda není zanesený. Jakmile se písek zašpiní, má horší propustnost a stoupne tlak v systému. Vyšší tlak se zobrazí na manometru na filtračním zařízení. Písek je třeba vyměnit vždy po 5 až 6 letech fungování filtrace.

bazén

Absence vločkovače

Pokud vodu v bazénu čistíte pravidelně Savem nebo jinými chlórovými přípravky a přesto je voda stále zakalená, vámi přidaný chlór sice zabíjí vše, co ve vodě žije, ale písková filtrace je schopna vyfiltrovat pouze částice větší než 15 mikronů. Veškeré odumřelé mikročástice ve vodě bez použití flokulantu zůstávají, hravě projdou filtrací a kalí vodu i při čištění. Použijte vločkovač, který malé částice shlukuje do větších, které už filtrace zachytí.

Bílá bazénová voda vzniká i po umrtvení řas chlórovým přípravkem, kdy je opět filtrační oběh nedokázal pobrat. Odumřelé řasy se zbavíte, pokud do vody aplikujete například přípravek Vločkovač, Jiskra či Floccker vločkovač. Pak vypněte filtrační systém, aby se řasa usadila na dno a vysajte ji bazénovým vysavačem.

Vločkovač také zanáší filtrační písek, proto ho musíte proprat přes zpětné praní a následně přes výplach. Vločkovač však nepoužívejte v případě, pokud v bazénu využíváte solný chlorátor na bezchlórovou úpravu vody.

albixon_bazeny

Nadbytek vločkovače

Pokud se mléčný zákal objevil až po použití vločkovače, přidali jste ho naopak příliš. Voda se časem zase pročistí. Stačí, když vyčkáte, než bude mít flokulant opět možnost navázat se na nečistoty v bazénové vodě a voda v bazénu se postupně zase zprůhlední. Můžete také část mléčné vody odpustit a nahradit ji čerstvou vodou. Spotřebujete však tak více vody.

Mléčný kalný zákal můžete také odstranit tak, že znečistíte vodu vápennou omítkou. Vločkovač se na ni naváže a jakmile vypnete filtrační oběh, usadí se na dno bazénu. Pak jek vysajete, pročistíte filtraci přes zpětné praní a výplach, případně vyměníte písek a dopustíte vodu. Poradíme vám také co dělat, když se vám objeví zelená voda v bazénu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *