Jak postavit koupací jezírko svépomocí?

Přírodní bazén nebo koupací jezírko zapadne krásně do každé zahrady. Takové přírodní jezírko se obejde bez chemie a velmi dobře splyne s okolní přírodou.

Zahradní biotop je uměle vytvořená nádrž, ve které se k udržení čisté vody používá princip přírodního čištění pomocí vodních rostlin. Koupací biotop musí být dostatečně velký. S použitím správných rostlin a přírodních materiálů, jako jsou kameny a dřevo, v některých případech i beton, dřevoplastové či ocelové a nerezové prvky lze vytvořit pěkný koupací biotop.

Koupací jezírko

Stavbu přírodních koupacích jezírek nabízí řada specializovaných firem. Můžete si jej postavit i svépomocí, pokud znáte základní principy, díky kterým koupací biotop s doplňkovou umělou filtrací a čerpadlem bude fungovat. Čištění vody je založeno na schopnosti určitých druhů pobřežních a vodních rostlin odebírat si živiny z vody a využívat je pro svůj růst. Nesmí jich být mnoho, aby se voda nekalila a nerostly řasy. Váš pozemek musí být dostatečně velký pro plochu jezírka minimálně 80 až 100 m². V části na plavání musí být hluboké 2 metry.

Čistota jezírka

Čistotu jezírka zabezpečuje mělká regenerační zóna s vegetací. Začíná v hloubce 0,5 metru s pozvolným spádem a několika stupni hloubky s výsadbou vodních a pobřežních rostlin. Připomíná kořenovou čističku odpadních vod. Někdy je nutné čerpadlo, které čerpá vodu z jezírka do regenerační zóny a vyčištěná voda se samospádem vrací zpět. V ideálním případě je poměr vodní plochy ke koupání a regenerační zóny půl na půl. Přírodní rovnováhu lze docílit bez podpory chemie a v ideálním případě i filtračních zařízení a čerpadel.

Kdy zvolit čerpadlo

Může jít o oddělené koupací a regenerační nádrže s cirkulací vody podpořenou čerpadlem. Substrát pro růst rostlin se pak neodplavuje do koupací části. Dno regenerační nádrže tvoří filtrační vrstva a na ní je substrát, do kterého se zasadí rostliny. Velikost regenerační nádrže se může odvíjet od výkonu, velikosti, typu čerpadla a filtrace. Lze vybudovat i přírodní biotop bez použití tohoto příslušenství.

Koupací jezírka s umělou cirkulací vody

Koupací jezírka s umělou cirkulací vody jsou vybavena čerpadlem s nízkou spotřebou energie, doplněna potůčkem, fontánou či kaskádou pro cirkulaci vody. Denní objem přečerpané vody by měl být alespoň 30 %. Poměr koupací a regenerační zóny má být 1 : 1. Nádrže se spodní výpustí znečištěnou vodu vypouští do mechanických filtrů. Nečistoty z povrchu jezírka pak sbírá skimmer.

Čistá voda se vrací do jezírka potůčkem, kaskádami či vodopádem. Jezírka minimálně 1x denně přefiltrují všechnu vodu a pak mohou mít poměr koupací a regenerační zóny 2 : 3. Filtrační média ve filtru poskytují prostor pro usazení užitečných bakterií, jenž čistí vodu. Pokud je filtrace doplněna UV lampou a odlučovačem fosfátů, lze regenerační plochu zmenšit na 20 až 30 %.

Jak na stavbu biotopu

Při dodržení hloubky 2 m je třeba pozvolný přístup. Vhodné je vytvořit brouzdaliště s hloubkou 20 cm, plochy hluboké 50 až 100 cm a plochy s hloubkou alespoň 130 cm pro plavání. V okolí může být molo, travnatá plocha nebo terasa. Do vody může vést žebřík či schůdky. Po vykopání jámy je nutná hydroizolace a instalace rozvodů pro odsávání a přečerpávání vody. Odvod vody zajistěte z koupací části horním odtokem. Přívod čisté vody z regenerační části by měl být po celé koupací ploše jezírka, do kterého bude neustále mírně a rovnoměrně proudit voda.

Čerpadla lze umístit i s přívodním a odvodovým potrubím pod hladinu. Čerpací jednotka bude přístupná ze břehu. Podkladová geotextilie i hydroizolační fólie musí přesahovat 50 až 70 cm přes okraj jezírka. Pak se upevní 10 až 15 cm hluboká obvodová rýha na břehu a okraje se zahrnou hlínou a kameny. Na dno koupací části se dá vrstva hrubého štěrku a oblázků. Regenerační část se vysype substrátem pro následnou výsadbu rostlin.

Výběr vhodných rostlin

Vodní rostliny zachycují nečistoty celým povrchem a bahenní rostliny filtrují vodu přes kořeny i oddenky. Do čisticí části jezírka se vysazuje rákos obecný, orobinec, ostřice, puškvorec obecný, sítina i stolístek vodní. Až do hloubky 30 cm se sází ďáblík bahenní, ostřice štíhlá, šmel okolíkatý a kosatec žlutý. Do hloubky 50 cm se sází prustka bahenní, skřípinec dvoublizný a zevar vzpřímený. Orobinec širokolistý může vyrůst až 2,5 m vysoko. Na břeh regenerační nádrže se sází vrby, blatouchy a kosatce. Hladinu čisticí části lze pokrýt lekníny a stulíky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *