Šetřete přírodu – vsaďte na zelenou elektřinu z obnovitelných zdrojů

Není-li vám životní prostředí lhostejné, určitě děláte vše pro to, abyste ho co nejméně zatěžovali. Jednou z možností je zelená elektřina, která pochází výhradně z obnovitelných zdrojů energie. Tímto způsobem významně přispějete čistšímu vzduchu a lepšímu stavu zemského klimatu.

Ekologická zelená elektřina není drahá

Pokud patříte k lidem, kteří se domnívají, že ekologické = drahé, můžete si být jisti, že v případě zelené elektřiny tomu tak není. Při běžné spotřebě zaplatíte pouze o cca 80 Kč ročně více, což je skutečně zanedbatelná částka. Ovšem přínos pro přírodu je to značný. Jak to funguje? U zelené elektřiny se klade důraz na záruku jejího původu. Dodavatel ji od výrobců elektrické energie z obnovitelných zdrojů nakoupí a v nezměněné formě poskytne koncovým spotřebitelům. Vy si můžete dokonce vybrat, jestli zelená energie bude pocházet ze slunce, vody, větru nebo bioplynových stanic.

Elektřina z obnovitelných zdrojů neotepluje planetu

Jednou z dalších pozitivních zpráv je fakt, že výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů nevede k oteplování planety, neboť při ní nejsou produkovány emise CO2. Zelená elektřina vzniká ve většině případů v solárních, větrných a vodních elektrárnách. Lze ji získat i přeměnou biologického odpadu na plyn. Tímto procesem se zabývají bioplynové stanice. Dalším významným obnovitelným zdrojem je biomasa. Princip spočívá ve spalování odpadní dřevní štěpky nebo různých energetických dřevin a plodin.

Dodavatel ekologické elektřiny vám poskytne záruku

Zelená elektřina se oproti běžné nijak neliší. Jinými slovy, vaše zásuvka nepozná, jakou elektřinu právě odebíráte. Ovšem dodavatel ekologické elektřiny je povinen vám poskytnout certifikát původu. Jak jste se dozvěděli výše, nabídka alternativních zdrojů je skutečně široká. Díky tomu je její dodávka stabilní.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *