Jak a kdy prořezávat slivoně

Slivoně vyžadují poměrně důkladnou prořezávku pro optimální plození a zdravý růst. Na začátku je třeba zapěstovat správný tvar koruny a pak zákrsky udržovat zmlazovacím řezem.

Výchovný řez

V prvních letech po vysazení u švestek, slív, renklód i mirabelek a ostatních ovocných druhů využíváme výchovný řez, abychom díky němu zapěstovali správný základ koruny. Výhony prvního patra seřízneme do jedné roviny, aby rostly stejnoměrně a zůstaly podřízeny střednímu výhonu neboli terminálu. Při nestejnoměrném zastřižení silně zakrácené výhony rostou slabě a ta slabě zakrácené rostou zase silně. Při založení prvního patra ponecháváme na kmínku 3 až 4 kosterní větve v dostatečném odstupu od sebe.

Další větve vyrůstající od prvního patra zakládáme střídavě na vzdálenost a dbáme na to, aby kosterní větve nevyrůstaly v ostrém úhlu nasazení. Při větší násadě plodů by se nám pak totiž mohly vylomit nejen větve, ale mohl by takzvaně rozčísnout i celý strom.

V dalších letech zkracujeme už jen výhony delší než 60 cm. Bez řezu by se dolní pupeny změnily na spící, nebo by se z nich vyvinuly slabé trnovité výhony s krátkou životností. Podívejte se i na další stříhání ovocných stromů a jiných druhů než peckovin.

Udržovací řez u zákrsků

Nejvhodnějším tvarem pro malé zahrady je u peckovin čtvrtkmen či zákrsek s pyramidálně dutou korunou bez terminálu. Hlavní větev při prořezávání stromů vyřízneme při založení druhého patra, abychom udrželi stromek v přijatelné výšce pro snadnější sklizeň i ošetřování. Málo vzrůstné kultivary slivoní s nadměrnou plodností se ale brzy vyčerpají, proto se na jaře provádí udržovací řez, který má zmlazující účinky. Pokud nejsou roční přírůstky menší než 40 cm, lze řez omezit jen na průklest pro prosvětlení koruny.

Zmlazovací řez pro posílení plodnosti

U stromů, které mají menší přírůstky, se postupně výrazně snižuje plodnost, a proto musíme provést zmlazovací řez koruny. Zkracujeme při něm hlavní větve o 50 až 100 cm, tedy dvou až tříleté dřevo. Tento řez provádíme na počátku kvetení slivoní, protože se řezné rány nejlépe zacelují při použití ochranného nátěru, kterým je štěpařský vosk, stromový balzám nebo latex. Při hlubokém zmlazovacím řezu dodržujeme zásady Zahnova řezu.

Zásady Zahnova řezu

Zahnův řez se dělá u všech peckovin, tedy u třešní, višní i slivoní. Nehrozí při něm větší výskyt klejotoku a odumírání větví a hojení řezných ran je rychlejší. Navíc se zlepší zdravotní stav stromů. Boční větve nesmí být silnější než polovina průměru hlavní osy kmene po rozvětvení. Nevhodné, různě dlouhé větve zkrátíme na delší oslabeně aktivní čípky. Tyto řezem potlačené větve převedou růst na vybrané větve, které během 2 až 3 let zesílí a vyrovnají se ostatním větvím v koruně. Zahnův řez provádíme na počátku kvetení. Řezné rány zahladíme nožem a zatřeme. Po třech letech můžeme větve zakrátit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *