Larvy v kompostu: Jak se jich zbavit?

Objevily se vám bílé larvy v kompostu? Nejspíše se v tomto případě jedná o larvy chroustů, lalokonosců nebo zlatohlávků. Podívejme se na to, co tyto larvy a brouci způsobují a jak se jich snadno a rychle zbavit.

Lalokonosci a jejich larvy v kompostu

Lalokonosci jsou brouci zbarvení do černa či do šeda mají různě rýhované, skvrnité tělo, na hlavě lomená tykadla a živí se listy a květy rostlin. Měří přibližně 1 až 1,5 centimetry. U nás se nejvíce vyskytuje lalokonosec rýhovaný (Otiorhynchus sulcatus), lalokonosec libečkový (Otiorhynchus ligustici) a lalokonosec černý (Otiorhynchus coecus) či lalokonosec vejčitý (Otiorrhynchus ovatus).

Brouci se dožívají 3 let a jsou aktivní v noci. Na rostlinách zanechávají půlkruhová vykousaná místa, která sice neohrožují rostlinu, ale úbytek zelených listů může vést k chřadnutí. Skutečný problém způsobují jejich rohlíčkově zahnuté bílénahnědlé larvy s lesklou oranžově hnědou hlavou jsou 10 až 12 mm dlouhé, které ožírají kořeny, kořenové krčky a měkké hlízy. Pak rostliny vadnou a odumírají.

Chrousti a jejich v kompostu

U nás se nejčastěji můžeme setkat s chroustem obecným (Melolontha melolontha) a chroustem maďalovým (Melolontha hippocastani). Jejich bílé larvy často najdeme v kompostu. Dospělí chrousti jsou zbarvení do hněda nebo černí a dlouzí 2 až 3 centimetry. Chrousti se živí listy stromů i listy a květy rostlin. Larvy těchto chroustů pak opět poškozují jejich kořeny.

Zlatohlávci a jejich larvy

V kompostu můžete narazit i na larvy zlatohlávků (Cetoniini), které neškodí. Brouci jsou zbarvení od zlatozelené až do černé barvy podle konkrétního zástupce. Dospělí zlatohlávci se živí květy, pylem, mízou stromů a plody. Často se jedná o zlatohlávka tmavého, zlatohlávka huňatého nebo zlatohlávka zlatého

.

Larvy zlatohlávků se živí tlejícími rostlinami a trouchnivějícím dřevem. Jak poznat larvy zlatohlávků od jiných velkých larev v kompostu? Podívejte se na to, jakým způsobem se pohybují. Oproti ostatním larvám se tyto larvy přesouvají vlnivým pohybem, při kterém jsou navíc na zádech.

Nosorožíci a jejich larvy

Larvy nosorožíka kapucínka (Oryctes nasicornis) se líhnou v substrátu a živí se jím 2 až 3 roky. Ponravy se 2x svlékají a dorostou až 12 centimetrů. Před zakuklením vyprázdní střevo a trochu se zmenší. Jde o chráněný a ohrožený druh.

Jak se zbavit larev v kompostu

Na kompost nepoužívejte chemické prostředky proti larvám. Škodlivé larvy chroustů a lalokonosců před používáním kompostu k hnojení proto vysbírejte. Na larvy lalokonosců můžete použít parazitické hlístice Heterorhabiditis, a to jako přípravky Nematop nebo třeba Terranem. Použijte je na okrasné rostliny, jahodníky a pěstební substráty, do pařeniště i skleníku. Venku se používají od dubna do října, kdy teplota neklesá pod 12 °C alespoň po dobu několika hodin denně.

Při vyšších teplotách se nasazují ráno či večer na provlhčenou půdu, kterou je nutné vlhčit 3 až 4 týdny. Souběžně nepoužívejte insekticidy a fungicidy. Podívejte se, co můžete dát na kompost. Kromě zbytků kuchyně můžete přidat i kávovou sedlinu. Parazitické hlístice jsou aktivní až při teplotách nad 14 ºC. Pak jejich larvy čichem vyhledávají hostitele, usadí se v něm, zničí ho do 48 hodin a množí se.

Larvy škůdce jsou aktivní už při teplotách pod 14 °C, proto se postupně vyvíjejí otužilejší kmeny hlístic. Optimální teplota pro jejich působení je 14 až 25 °C. Před nasazením starším rostlinám půdu prokypřete, aby se hlístice mohly dostat hlouběji. Hlístice před použitím nesmějí proschnout a nelze je skladovat při vyšších teplotách. Vyberte si proto dobře a podívejte se jak vybrat kompostér.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *