Jak postavit vlastní studnu?

Zbudovat si vlastní studnu je pro mnoho z nás lákavá představa. Voda je dostupná v místě odběru hned u domu, bez nutnosti se napojovat na vodovod. Chcete mít studnu kopanou nebo vrtanou?

Vrtané studny

Budují se tam, kde je voda více než 30 m hluboko. S vrtáním otvorů pro trubky mohou být potíže, pokud zemina nemá stejnou skladbu. Může jít o nesoudržnou zvodněnou horninu nebo skálu. Při vrtání se mění technologie. Průměr vrtu je od 150 do 260 mm. Do země se volí trubky z PVC nebo PE o tloušťce stěny 5 až 6,5 mm, ocelové a nerezové trubky. Okolo nich se sype vodárenský písek jako filtr. Do studny nesmí prosakovat nečistoty ze srážkové vody, proto musí být půda ve spádu nejméně 2 % směrem od studny a krycí vrstva z nepropustného jílu s výškou nejméně 3 m.

Kopané studny

Kopané nebo šachtové studny, s průměrem betonových skruží 100 až 150 cm a menší hloubkou, která se odvíjí od výšky vodní hladiny ve studni. Vykopání každého metru studny představuje velké náklady. Provádí se na základě hydrogeologického průzkumu. Budují se z betonových skruží se vstupem až do nejnižších míst, nejlépe se stupadly ve stěně.

Stavba studny

Každá studna je vodní dílo neboli vodní stavba. Musíte mít projekt a splnit všechny náležitosti. Ten vypracuje osoba, která má platné oprávnění, tedy autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství. Projektová dokumentace musí obsahovat i náležitosti pro územní a vodoprávní řízení. Jeho účastníkem je stavebník nebo majitel pozemku, obecní úřad, majitelé sousedních pozemků a osoby či organizace, které mohou být stavbou studny nějak omezeni ve svých právech.

Stavební povolení na studnu

Požadované množství vody se určuje podle vyhlášky č. 48/2014 Sb. Před budováním se musí vyřídit rozhodnutí o umístění stavby, které vydá místně příslušný stavební úřad a stavební povolení od vodoprávního úřadu. K těm dle zákona č. 254/2001 Sb. patří odbor životního prostředí městského nebo krajského úřadu či ústředního vodohospodářského úřadu. Budování studny svěřte organizaci s dlouholetými zkušenostmi. Musí se sledovat, zda se sousedům neztrácí voda ze studní a vést každý den dokumentaci o provádění prací. Po dokončení se musí ověřit kvalita vody, stanovit parametry pro trvalé používání studny, vypracovat závěrečnou zprávu a studnu zkolaudovat.   

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *