Jak na podřezání domu a zdiva?

Podřezání zdiva patří k těm radikálnějším zásahům do stavební konstrukce. Jde o účinný prostředek boje s vlhkostí. Provádí se hlavně během rekonstrukcí starších domů. Podřezáním objektu vznikne místo, do kterého se vloží hydroizolační materiál a vyřeší se problém s vlhkostí.

Mechanické metody odstranění vlhkosti zdiva

Mechanické způsoby sanace zdiva vytvoří prostor ve stavební konstrukci, do kterého se vloží hydroizolační materiál, který zabrání pronikání vlhkosti do zdiva. Mezi nejčastěji metody patří narážení plechů, podřezání zdiva řetězovou pilou a podřezání diamantovým lanem. Metody zaručí účinnou ochranu zdiva proti vlhkosti. Použití vyžaduje odborné posouzení stavu budovy statikem.

Narážení nerezových plechů

Hydroizolační vrstvu tvoří nerezové desky vlnitého plechu a zaráží se do pravidelné ložné spáry zdiva. Jednotlivé desky se do zdiva zaráží strojně nebo ručně pneumatickým kladivem v délce, která odpovídá tloušťce zdiva. Pro snazší pronikání do zdiva jsou desky opatřeny hroty. Plechy se napojují překrýváním krajních vln pro vytvoření kompaktní hydroizolace. Nerez zaručuje dlouhou dobu životnosti izolace. Metoda nelze použít na stavby s nepravidelnými a vodorovnými spárami.

Podřezání zdiva řetězovou pilou

Nahrazuje pracné podřezání zdiva ruční pilou břichatkou. Řez se vede v maltové spáře, některá zařízení umí podřezat i smíšené zdivo. Nutné je odsekání staré omítky v místě řezu a vytvoření pevného a rovného podkladu pro pojezd řezacího zařízení. Řez se vede v délce 1 metr. Do vyčištěné drážky se vkládá izolační materiál na bázi polyetylénu nebo sklolaminátu. Používají se plastové klíny v tloušťkách 5 až 10 mm. Přesahy musí být 30 až 50 mm. Spára se vyplňuje maltou. Oceníte rychlost a dlouhou životnost. Nevýhodou je prašnost a komplikované použití v suterénních a sklepech.

Podřezání zdiva diamantovým lanem

Metoda vhodní pro jakýkoli typ zdiva bez ohledu na tloušťku. Řezy lze provádět vodorovně i svisle. Řezací lano tvoří napojené segmenty v délce 300 mm a při opotřebení se snadno mění. Řezací lano má jádro z oceli s diamantovým prstenem. Při podřezání se do zdiva vyvrtají otvory v rozmezí požadovaného řezu, lano se provlékne, nasadí na kladky a navleče na hnací kolo. Šířka drážky je asi 10 mm. Výhodou je dlouhá životnost hydroizolace, možné využití v betonových a železobetonových konstrukcích i u zdiva bez vodorovné ložné spáry. Počítejte ale s náročností na manipulační prostor.

Další použitelné metody

Infuzní clony slouží proti vzlínající vlhkosti do zdiva a provádí se u zdiva jakéhokoli složení. Možností je i stěrková hydroizolace s napojením na izolaci podřezání nebo infuzní clonu. Provádí se i vrtání jádrových otvorů k vytváření prostupů v jakýchkoliv materiálech v průměrech 50 až 500 mm.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *