Čištění odpadní vody od EKOSYSTEM

Voda, která byla jakkoli použita, je považována za odpadní vodu a proto musí být vyčištěna. Odpadní vody z průmyslových podniků nebo domácností jsou odváděny kanalizačními stokami a následně do čistírny odpadních vod. Odpadní voda se dělí na splaškovou, dešťovou a smíšenou. 

Co se děje dále když skončí voda v čistírně odpadních vod? 

V několikastupňovém procesu v čistírně odpadních vod se odstraní organické látky a chemické znečištění. Jako první se mechanicky odstraní hrubé nerozpustné látky. Následně je pročištěná odpadní voda smíchaná s kulturou bakterií – nazýváme také aktivovaný kal. Nakonec vyčištěná odpadní voda odtéká do vodního útvaru – řeky, potoku a jezera. Konečný výsledek procesu čištění odpadních vod je taký, že se vyčištěná voda vrací zpět do přírody. 

Společnost Ekosystém se zabývá úpravou pitných a průmyslových vod a ekologických služeb. Společnost nabízí různé služby v oblasti čištění odpadních vod a to: 

1. Čištění komunálních odpadních vod 

Komunální čištění odpadních vod je základní potřeba měst a obcí. V rámci toho společnost realizuje výstavbu nových čistíren odpadních vod, popřípadě rekonstrukci stávajících. Proces je založený na základě biologických principů. Stále větší oblibu získávají domovní čistírny odpadních vod. Společnost dokáže zajistit čističku odpadních vod na klíč. 

2. Čištění průmyslových odpadních vod 

Průmyslové podniky patří mezi významné klienty v oblasti čištění průmyslové vody. Klientům je poskytnuta analýza hospodaření s vodou, popis procesu toku od zdrojů až po její návrat do procesu výroby. V oblasti průmyslového čištění společnost poskytuje dvě fáze čištění – biologické a chemické. 

Realizace čištění průmyslových odpadních vod odpovídají přísným kritériím pro vypouštění odpadních vod. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *