Víte, kdy sázet ovocné stromy a keře

Správný způsob výsadby stromů ovlivní jejich další růst a vývoj. Ovocné stromy a keře dáváme na dobře připravené trvalé stanoviště.

Je třeba mít kvalitní hlinitou půdu s dostatkem humusu, ornicí do hloubky 30 až 40 cm a propustnou spodinou, zrýt a zapracovat do půdy organická hnojiva. V půdě bez plevele vykopeme jámu asi 60 cm širokou a hlubokou. Méně kvalitní hlinitopísčitá nebo jílovitohlinitá půda s ornicí hlubokou kolem 20 cm vyžaduje vykopat jámu 1 m širokou a 70 cm hlubokou. Půda pod ornicí se smíchá s ornicí a zbytek se přidá do kompostu. Spodinu odstraníme. Promícháme ornici s podorniční vrstvou, zetlelou kompostovou zeminou a přesátým říčním pískem pro větší propustnost. Lze zakoupit zahradnický substrát k výsadbě. Ke kořenům stromku dáme sypkou a jemnou ornici bez hnojiv. Spodek jámy zryjeme a pohnojíme organickým hnojivem.

Tip: Jak založit pařeniště

PH půdy

Pokud je zemina kyselá nebo zásaditá, půdní reakci – pH lze upravit. Na meruňky je třeba půda vápenitá, přes pH 7. Na broskvoně je třeba neutrální půda se spodní hranicí až k mírné kyselosti pH 6,5. Ostatní peckoviny, zejména slivoně, snášejí neutrální půdy. Pro třešně, višně a vlašské ořechy je třeba pH 7,2 a více. Jádroviny mají rády neutrální i slabě kyselé půdy asi pH 6 až 7. Na snížení kyselosti půdy dáme mletý či dolomitický vápenec. Kyselé půdy mícháme kromě té na zasypání kořenů. Na jámu v průměru 1 m dáme 3 kg práškového vápence dle kyselosti půdy. Nemáme-li rozbor půdy, použijeme kombinovaná průmyslová hnojiva a přimícháme k půdě 0,5 kg Cereritu či Kristalon-start. Nezasypáváme ale směsí kořeny, kde by hnojiva působila toxicky.

ovocné keře

Termín výsadby stromů

Ovocné stromky a keře sázíme na podzim po opadu listů, nebo na jaře po rozmrznutí půdy. Jádroviny a bobuloviny sázíme raději na podzim, protože se na jaře brzy probouzejí, do zimy pustí kořínky a lépe zakoření. Můžeme méně zalévat a voda se i méně odpařuje. Na jaře sázíme broskvoně ze země do země. Je nutné dostatečně zalévat, jinak broskvoň uschne. Má až 4x řidší dřevo než jiné stromy, celou zimu proto doplňuje vodu, neboť ji mráz z pletiv dřeviny odstraňuje. Při suché zimě bez mrazu zalévejte. Stromky pěstované v plastových kontejnerech lze sázet kdykoliv, pokud nemrzne.

Jak na výsadbu stromů

Těsně před sázením odstraníme poškozené kořeny. Stromek před sázením namočíme alespoň na 2 hodiny do vody. Vykopanou jámu prolejeme vodou a do středu zatlučeme dřevěný kůl se spodkem opáleným na ohni. Na dno jámy dáme organické hnojivo promíchané se zeminou a po stranách zeminu s průmyslovým hnojivem. Stromek sázíme stejně hluboko, jako ve školce. Jemnou zeminou zasypáváme kořeny a stromkem potřásáme, aby se zemina dostala mezi kořeny. Půdu kolem stromku jemně sešlápneme a pečlivě zalijeme. Navrch přidáme vrstvu půdy 10 cm vysokou na slehnutí, tu nesešlapáváme. Stromek uvážeme tzv. osmičkou ke kůlu tak, aby se ho nedotýkal. Zaléváme podle počasí, vždy lépe delší dobu a víc, asi 20 litrů na zálivku.

Výsadba bobulovin a drobného ovoce

Pro drobné ovoce vykopeme jámu v šířce 60 cm a hloubce 40 až 50 cm. Se zlepšováním půdy postupujeme stejně jako u stromů. Při sázení keřů, stromkových rybízů a angreštů sázíme do půdy o 10 až 15 cm hlouběji, než rostly ve školce. Mají lepší přísun vody, vyrážejí výhony do stran a mají delší životnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *