Drenáž u rodinného domu – Jak na to?

Pokud se chystáte stavět či rekonstruovat rodinný dům, myslete na možnou vysokou hladinou podzemní vody. Dočasně zvýšená hladina vzniká i vlivem intenzivních dešťů. Jakým způsobem vybudovat drenáž?

Pokud stavíte nebo máte dům v území, kde je vysoká hladina podzemní vody a zemina je nepropustná, je třeba uvažovat o drenáži. Drenážní potrubí většinou stačí realizovat liniově podél základových pasů domu. Pokud máte plovoucí základovou desku, možná máte v návrhu drenážní potrubí v celé ploše stavební jámy.

Liniové a plošné drenáže základů

Při realizaci liniové i plošné drenáže je třeba dodržovat určitá pravidla. Pokud máte stavbu podsklepenou, je třeba se mít na pozoru. Jedná se o část stavby, kterou je nemožné, nebo velmi nákladné a pracné v budoucnosti nějak opravit. Dno výkopu je třeba vyspárovat a jámu vysypat hrubozrnným štěrkem. Volba mezi plošnou a liniovou drenáží se odvíjí od hydrogeologických a dalších základových podmínek.

Revizní a kontrolní šachta drenáže

Drenáž by měla mít k údržbě drenážního systému a čištění při ucpání či zanesení revizní a kontrolní šachtu. Čistící šachta se dává na začátek drenáže v nejvýše položeném bodě. Jde o betonovou skruž se stupadly o průměru 1 metr. V každém rohu drenáže se osazuje kontrolní šachta z plastového potrubí o průměru alespoň 5 centimetrů, vždy je lepší větší průměr. Spodek šachty je z betonu. Poslední revizní šachta se dává na kanalizační přípojku v podobě betonové skruže. Napojení větví drenážního potrubí na kanalizační potrubí musí být výše alespoň o 2 centimetry včetně případného napojení dešťového potrubí, aby se v případě dešťů drenážního potrubí zpětně nezaplavilo.

Požadovaný sklon drenážního potrubí

Minimální sklon drenážního potrubí je 1,0 %, mnohem lepší jsou 2,0 %. Sklon zaručí betonový podklad, do kterého je drenážní potrubí asi do poloviny průměru zatlačeno. Lze použít i stěrkové lože, ale zde nelze zaručit konstantní sklon po celé délce potrubí. Štěrkové lože umožňuje prosakování vody pod základy, ale beton působí jako nepropustná vrstva. Potrubí se dává asi 40 centimetrů až 1 metr od hrany základu, minimálně 20 centimetrů pod hydroizolaci základů a minimálně 80 centimetrů pod úroveň terénu do nezámrzné hloubky. Na spojení dvou větví drenáže do sebe se používá drenážní odbočka. Je kolmá nebo šikmá a na vnitřní straně má výstupky. Za ty se nasazené drenážní potrubí zaklesne a tak vytvoří spoj.

Ochrana drenážního potrubí proti možnému zanesení

Pro delší životnost drenážní soustavy je třeba ji ochránit proti možnému zanesení. Drenážní perforované potrubí o minimálním průměru 10 centimetrů se musí kompletně obalit netkanou geotextílií. Při aplikaci potrubí do betonového podkladu musíme drenážní potrubí podložit geotextílií a zasypat jej vrstvou štěrku frakce 16/32 v tloušťce asi 30 centimetrů. Štěrkovou vrstvu je nutné nahoře zabalit do geotextílie s přesahem alespoň 10 centimetrů.      

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *